Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

komplikacja
21:03
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
komplikacja
21:02

January 27 2020

komplikacja
21:20
1019 5004 390
all time fav ;)
Reposted fromdelima delima viatobecontinued tobecontinued
komplikacja
21:07
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo viacarmenluna carmenluna
komplikacja
21:07
komplikacja
21:06
3572 5dba
Reposted fromrof rof viacarmenluna carmenluna
komplikacja
21:06
4524 b9b4 390
komplikacja
21:06
9177 68e9 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viacarmenluna carmenluna

January 26 2020

komplikacja
23:06
5298 b416
Reposted fromwentyl wentyl viacarmenluna carmenluna
komplikacja
23:06
8754 54a2 390
Reposted fromfungi fungi viacarmenluna carmenluna
komplikacja
23:02
6960 6980 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna
komplikacja
23:01
7794 8aee 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
23:01
0079 7ad2 390
Reposted fromdeviate deviate viacarmenluna carmenluna
komplikacja
22:58

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viacarmenluna carmenluna
komplikacja
22:58
3558 1e24 390
Reposted fromhrafn hrafn viacarmenluna carmenluna

January 24 2020

komplikacja
12:52
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:50
4620 115f 390
Reposted fromLane Lane viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:50

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:50
5169 333b 390
Reposted fromfeegloo feegloo viawszystkodupa wszystkodupa
12:49
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl