Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

komplikacja
20:20
4318 4274 390
Reposted frombabyface babyface viayouaresonaive youaresonaive
komplikacja
20:20
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viayouaresonaive youaresonaive
20:20
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viayouaresonaive youaresonaive
komplikacja
20:16
komplikacja
19:58
nie do wiary to jak daliśmy się światu zepsuć

September 13 2018

komplikacja
20:35

July 18 2018

komplikacja
20:46
5388 e70f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

July 15 2018

komplikacja
19:48
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vianecropixie necropixie
komplikacja
19:46
komplikacja
19:46
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic vianecropixie necropixie
komplikacja
19:45
komplikacja
19:28
komplikacja
19:27
6991 5449 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawickednancy wickednancy
komplikacja
18:48
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
komplikacja
18:47
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viaDangerousHope DangerousHope
komplikacja
18:47
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
komplikacja
18:21
0460 66a9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiwannabeyour iwannabeyour
komplikacja
18:21
2980 d3e6
More nom please
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaiwannabeyour iwannabeyour
18:21
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaunmadebeds unmadebeds
komplikacja
18:21
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl