Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

komplikacja
21:53
8813 86f1
Reposted fromadkagar adkagar vialathea lathea
komplikacja
21:53
komplikacja
21:53
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPicki91 Picki91
komplikacja
21:53
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPicki91 Picki91
komplikacja
21:52
Reposted fromFlau Flau viaPicki91 Picki91
komplikacja
21:52
8394 5de7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91

May 27 2018

23:00
6958 ccf5 390
Reposted fromtron tron viaunconscious unconscious
komplikacja
22:59
6211 49fb 390
22:59
2747 fe8a 390

motivationsforlife:

Porto, Portugal by Roya Ann Miller
Reposted fromdivi divi viaunconscious unconscious
komplikacja
22:59
komplikacja
22:58
6070 708c 390
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
komplikacja
22:58
2925 9f68 390
Reposted frompiehus piehus viaunconscious unconscious
komplikacja
22:57
5251 3283 390
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
22:57
4643 9c39 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaunconscious unconscious
komplikacja
22:57
9766 e5d2 390
Reposted fromqb qb viaunconscious unconscious
komplikacja
22:57
3878 0eee 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialolylol lolylol

May 26 2018

komplikacja
20:13
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes via12czerwca 12czerwca
komplikacja
20:12
2008: wow I was so stupid last year
2009: wow I was so stupid last year
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
2013: wow I was so stupid last year
2014: wow I was so stupid last year
2015: wow I was so stupid last year
2016: wow I was so stupid last year
2017: wow I was so stupid last year
to be continued

May 25 2018

komplikacja
21:56
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
21:56
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viasexzrekinem sexzrekinem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl