Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

komplikacja
21:56
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viasexzrekinem sexzrekinem

May 21 2018

komplikacja
21:26
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viawosq wosq
komplikacja
21:21
8423 3f0c 390
Reposted fromnonperfect nonperfect vialovesweets lovesweets
komplikacja
21:08
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa

May 20 2018

11:04
komplikacja
10:24
7356 4e67 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viauciekam uciekam
komplikacja
10:23
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus viaframbuesa frambuesa
komplikacja
10:22
Reposted fromzielono zielono viaframbuesa frambuesa
komplikacja
09:48
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 19 2018

komplikacja
19:18
7677 01e5 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaiamnotarobot iamnotarobot
komplikacja
19:18
7401 1f7b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamnotarobot iamnotarobot
komplikacja
19:18
5348 3795 390
Reposted fromPoranny Poranny viaiamnotarobot iamnotarobot
komplikacja
19:18
6920 e3c1 390
Reposted fromkaiee kaiee viaiamnotarobot iamnotarobot
18:42
komplikacja
18:41
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby
komplikacja
18:41
7080 c58d 390
Reposted fromdeszcz deszcz viadobby dobby
komplikacja
18:40
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:39
5538 06e1 390
Reposted fromboli boli viawszystkodupa wszystkodupa

May 17 2018

komplikacja
21:34
Czasami, gdy ludzie odsuwali od siebie innych, tak naprawdę  pragnęli bliskości.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
komplikacja
21:33
1199 000d 390
Reposted fromteijakool teijakool viasexzrekinem sexzrekinem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl