Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

14:02
8876 fc92 390
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viajointskurwysyn jointskurwysyn
komplikacja
14:01
4265 2252 390
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viairmelin irmelin
komplikacja
14:01
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

February 17 2018

komplikacja
22:43
5052 1915 390
Reposted frominzynier inzynier viaiamnotarobot iamnotarobot
komplikacja
22:23
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra vialitka litka
komplikacja
22:21
3941 a889 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viabronek bronek
komplikacja
22:20
Nie jestem osobą ani smutną, ani zamkniętą, ani skomplikowaną. Śmieję się łatwo, często i ze wszystkiego, a najczęściej z siebie. Za radością, żartem, człowiekiem, który potrafi mnie rozśmieszyć, poszłabym na czworakach na koniec świata.
— Krystyna Janda - Różowe tabletki na uspokojenie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
komplikacja
22:19
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
komplikacja
22:19
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
— "Ten właściwy"
komplikacja
21:15
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka
komplikacja
21:15
21:14
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
21:14
6958 12a0 390
Reposted fromMtsen Mtsen viasexzrekinem sexzrekinem

February 16 2018

komplikacja
23:29
8638 39a2 390
komplikacja
23:29
7146 9d8d 390
Reposted frompanikea panikea viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
23:29

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viawszystkodupa wszystkodupa

February 15 2018

komplikacja
20:08
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
19:57
Reposted frommayamar mayamar viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
19:56
9937 4464 390
Reposted fromgreensky greensky viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
19:56
4441 44ed 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl