Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

komplikacja
12:33

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
komplikacja
12:18
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:18
komplikacja
12:17
Czasami milczenie zdziera gardło bardziej niż krzyk.
— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:17


Glückwunsch, Menschheit!
komplikacja
12:16
Reposted fromregcord regcord viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:16
Reposted fromkels kels viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:15
6248 293f 390
Reposted fromrubinek rubinek viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:14
9123 b165 390
Reposted frommessinhead messinhead viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
12:13
0449 6507 390

January 26 2018

komplikacja
19:58
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viakeeplooking keeplooking
komplikacja
19:58
komplikacja
19:58
5412 022d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiamnotarobot iamnotarobot
komplikacja
19:57
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
komplikacja
19:57
komplikacja
19:41
3159 047b 390
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarzzkropka rzzkropka
komplikacja
19:41
1836 f12f 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viarzzkropka rzzkropka
komplikacja
19:41
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarzzkropka rzzkropka
komplikacja
19:38
komplikacja
19:38
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl