Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

komplikacja
20:38
komplikacja
20:38
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:37
8707 3c25 390
Reposted fromlujek lujek viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:36
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:36
komplikacja
20:36
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— Bolesław Prus, Lalka
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
20:36
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
20:35
4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:32

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
komplikacja
20:32
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
komplikacja
20:31
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
komplikacja
20:31
komplikacja
20:31
2968 eb53 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:31
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawszystkodupa wszystkodupa
20:31
0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:30
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
komplikacja
20:30
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:30
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:30
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
komplikacja
20:29
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl