Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

komplikacja
09:55
09:54
0734 6613 390
komplikacja
09:53
6246 b669 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawszystkodupa wszystkodupa

April 26 2017

21:53
komplikacja
21:52
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viairmelin irmelin
komplikacja
21:50
1398 3a06 390
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
komplikacja
21:47
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGunToRun GunToRun
komplikacja
21:47
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viatoniewszystko toniewszystko
komplikacja
21:47
3113 2aae 390
Reposted frompiehus piehus viatoniewszystko toniewszystko

April 24 2017

komplikacja
22:19
5284 cea3 390
shore
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapuszka puszka
komplikacja
20:30
2748 8038 390
20:30
5651 b315 390
Reposted fromtedmosby tedmosby vianiemaproblemu niemaproblemu
komplikacja
20:28

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viagregorczykm gregorczykm
komplikacja
20:27
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabreathes breathes
komplikacja
20:27
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viabreathes breathes
komplikacja
20:26
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy vianiemaproblemu niemaproblemu
komplikacja
20:26
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam vianiemaproblemu niemaproblemu
komplikacja
20:25
8688 d936 390
Reposted fromgrobson grobson viabutterfly-effect butterfly-effect
komplikacja
20:23
komplikacja
20:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl