Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

20:56
6061 7b1d 390
Reposted fromjuan juan vialenka024 lenka024
komplikacja
20:54
7663 2381 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaszydera szydera
20:54
9341 05bf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viarock-sex-love rock-sex-love
komplikacja
20:54
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viabreathes breathes
komplikacja
20:53
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
komplikacja
20:53
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaszydera szydera
komplikacja
20:52
1512 98d3 390
Reposted fromdaniellss daniellss viatoniewszystko toniewszystko
komplikacja
20:52
9443 43ab 390
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
komplikacja
20:52
8039 4778 390
komplikacja
20:52
6166 0c7d 390
Reposted fromyuras yuras viasection section
komplikacja
20:52
3425 d796 390
Łyso Ci teraz?
Reposted frompankamien pankamien viatoniewszystko toniewszystko
20:51
6760 583d 390
Reposted fromclitoris clitoris viasection section
komplikacja
20:51
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viasection section
komplikacja
20:51
7354 2051 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viatoniewszystko toniewszystko
komplikacja
20:49
4078 b1df 390
Wrocław
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
20:49
0309 e861 390

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

komplikacja
20:49
2179 93d1 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiezbywalnie niezbywalnie
komplikacja
20:49
Reposted fromtfu tfu viaimmuff immuff
20:48
komplikacja
20:47
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl