Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

komplikacja
21:28
6475 e191 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viapampampam pampampam
komplikacja
21:28
5266 1f80 390
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viaveritas1 veritas1
komplikacja
21:17
1929 9873 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafalkowska falkowska
komplikacja
21:10
3460 d60b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafemme-fatal femme-fatal
komplikacja
21:09
komplikacja
21:09
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapieceoflife pieceoflife
komplikacja
21:09
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapieceoflife pieceoflife
komplikacja
21:09
komplikacja
20:59
Reposted fromkatiuszak katiuszak viafalkowska falkowska
komplikacja
20:59
4261 d6ea 390
Reposted from777727772 777727772 viafalkowska falkowska
komplikacja
20:57
3606 7584 390
m o l l y 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
20:57
6472 56e0 390
komplikacja
20:57
5887 7219 390
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
komplikacja
20:55
4819 da55 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
20:54
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
20:54
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:54
komplikacja
20:54
5601 1885 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:54
8841 3349 390
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
komplikacja
20:53
8239 2942 390
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl