Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

komplikacja
18:57
komplikacja
18:56
4383 f6d3 390
Reposted fromniente niente viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:56
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:55
9251 db8e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa

May 19 2019

komplikacja
10:55
Przepadam za nim, ale on i ja - to nigdy, przenigdy nie mogło się udać.
— Jakub Żulczyk

May 18 2019

komplikacja
21:34
4842 6f25 390
Reposted fromkarahippie karahippie
komplikacja
21:28
5851 f4f4 390
hi Brooke 😁👍
Reposted fromChrizzal Chrizzal viafalkowska falkowska
komplikacja
21:27
8255 0c80 390
Reposted fromkrzywda krzywda viafalkowska falkowska
komplikacja
21:26
2359 d19b 390
Reposted frompunisher punisher viafabulous-lazy fabulous-lazy
komplikacja
21:25
9356 5732 390
Reposted fromkjuik kjuik viafabulous-lazy fabulous-lazy
komplikacja
21:25
1225 e657 390
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
komplikacja
21:25
9819 3f51 390
Reposted fromtfu tfu viacarmenluna carmenluna
komplikacja
21:25
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted frommalw malw viafabulous-lazy fabulous-lazy
komplikacja
21:24
0609 0007 390
Reposted fromsoftboi softboi viafabulous-lazy fabulous-lazy
komplikacja
21:23
9956 704c 390
Reposted fromRowena Rowena viacarmenluna carmenluna
komplikacja
21:23
3418 640c 390
Reposted fromhare hare viacarmenluna carmenluna
komplikacja
21:23
1676 b66f 390
Reposted fromRowena Rowena viacarmenluna carmenluna
komplikacja
21:20
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
komplikacja
21:20
4293 77e8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaSurvivedGirl SurvivedGirl
komplikacja
16:39
1411 09ea 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl