Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

komplikacja
20:49
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz

March 12 2017

komplikacja
23:05
komplikacja
23:04
9819 2e15 390
Reposted fromadamkrk adamkrk vialaparisienne laparisienne
komplikacja
23:03
23:02
3451 1036 390
Reposted fromerial erial viasection section
komplikacja
23:01
Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
— F. Nietzsche
Reposted fromanhedonie anhedonie viaszydera szydera
komplikacja
22:58
Reposted fromRynn Rynn viaagatojaa agatojaa
komplikacja
22:54
2184 954e 390
Reposted fromvandalize vandalize viawondi wondi
komplikacja
22:48
8439 acc6 390
Reposted fromendorfines endorfines viamirabell mirabell
22:46
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
komplikacja
22:45
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
komplikacja
22:44
Reposted fromIriss Iriss viaklaceha klaceha
komplikacja
14:04
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Rafał Wojaczek
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viazycienaspsuje zycienaspsuje
komplikacja
14:03
8578 f422 390
#AA005
Reposted fromRamme Ramme viazycienaspsuje zycienaspsuje
komplikacja
14:03

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viazycienaspsuje zycienaspsuje
komplikacja
13:56
Oszukuję znów tu sam siebie, że do Ciebie nie czuję już nic.
— Rozbójnik Alibaba & Jan Borysewicz - Zakazany owoc
13:56
8442 9098 390
Reposted fromBloodEve BloodEve viazycienaspsuje zycienaspsuje
komplikacja
13:56
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viazycienaspsuje zycienaspsuje
komplikacja
13:56
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viazycienaspsuje zycienaspsuje
komplikacja
13:55
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viazycienaspsuje zycienaspsuje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl