Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

komplikacja
20:43
komplikacja
20:41
9287 cea7 390
Reposted fromlambadada lambadada viaerrortryagain errortryagain
komplikacja
20:41
4196 7444 390
Reposted fromxanth xanth viaerrortryagain errortryagain
komplikacja
20:15
1429 c9be 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:13
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:13
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:12
komplikacja
20:12
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:12
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:11
Nękają mnie po nocach myśli o Tobie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:11
5349 d902 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
20:11
8466 aaa3 390
Reposted fromsoplica soplica viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:10
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir viaeXYZ eXYZ
komplikacja
20:10
5946 5425 390
Forrest cabin
Reposted fromwhats whats viatobecontinued tobecontinued

October 09 2019

komplikacja
23:05
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka vialaparisienne laparisienne
komplikacja
23:04
7789 3d34 390
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vialaparisienne laparisienne
komplikacja
23:04
Dociera do ciebie, że masz przechlapane, gdy zaczynasz zapamiętywać drobne rzeczy dotyczące danej osoby.
— znalezione
komplikacja
23:03
2929 3d38
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
komplikacja
23:01
komplikacja
22:55
6787 e12a 390
ruh-oh
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl