Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

22:13
6376 fe0a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:13
22:10
0498 e289 390
Reposted fromdalboz dalboz viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:07
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:06
1472 baf1 390
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:06
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:06
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

May 06 2017

komplikacja
18:10
8236 d756 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaagainnagain againnagain
komplikacja
18:09
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viahaszraa haszraa

May 05 2017

16:31
komplikacja
16:24
0322 d10b 390
Reposted fromalkohol alkohol viadrunkwhipster drunkwhipster

May 04 2017

komplikacja
09:05
Już tyle razy dawałam Ci szansę, a Ty zawodziłeś, że przestałam wierzyć, iż cokolwiek, kiedykolwiek się zmieni.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamagolek22 magolek22
komplikacja
08:52
9148 7b76 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
komplikacja
08:52
komplikacja
08:45
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.

May 03 2017

komplikacja
13:55
komplikacja
13:50
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
komplikacja
13:48
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viauaremyheaven uaremyheaven
komplikacja
13:29

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromjozefspace jozefspace viamerit merit

April 28 2017

komplikacja
09:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl