Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

komplikacja
09:46
Play fullscreen
<3
Reposted fromzabka zabka viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
09:34
Znalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gif
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
09:27
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
09:27
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
09:25
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— ...
Reposted fromataszka ataszka viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
09:15
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
09:12
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur

May 18 2017

22:13
6376 fe0a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:13
22:10
0498 e289 390
Reposted fromdalboz dalboz viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:07
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:06
1472 baf1 390
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:06
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
22:06
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

May 06 2017

komplikacja
18:10
8236 d756 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaagainnagain againnagain
komplikacja
18:09
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viahaszraa haszraa

May 05 2017

16:31
komplikacja
16:24
0322 d10b 390
Reposted fromalkohol alkohol viadrunkwhipster drunkwhipster

May 04 2017

komplikacja
09:05
Już tyle razy dawałam Ci szansę, a Ty zawodziłeś, że przestałam wierzyć, iż cokolwiek, kiedykolwiek się zmieni.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamagolek22 magolek22
komplikacja
08:52
9148 7b76 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl