Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

komplikacja
22:00
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viatobecontinued tobecontinued
komplikacja
21:59
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
komplikacja
21:59
9681 7c68 390
komplikacja
21:46
3114 67ec 390
21:46
7440 6f17 390

Beat the Dad

Reposted frommyry myry vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
komplikacja
21:45
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacoffeegood coffeegood
komplikacja
21:45
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacoffeegood coffeegood
komplikacja
21:23
6228 80cc 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
komplikacja
21:22
6638 3c03 390
Reposted fromtfu tfu viajustafragmentofyou justafragmentofyou
komplikacja
21:21
Ludzie czasem zawodzą, czasami zachowują się poniżej naszych oczekiwań.
— Olivia S. "Dwoje nie do pary"
komplikacja
21:20
6546 ddad 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
21:20
8374 7504 390
Reposted fromohnina ohnina viajointskurwysyn jointskurwysyn
komplikacja
21:20
5986 ad62 390
Reposted fromtfu tfu viamaryjanejanis maryjanejanis
21:19
komplikacja
21:16
komplikacja
21:16
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
komplikacja
21:15
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaframbuesa frambuesa
komplikacja
21:15
0590 30dd 390
komplikacja
21:15
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viaframbuesa frambuesa
komplikacja
21:12
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl