Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

18:46
4408 068d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:45
0549 ffae 390
komplikacja
18:24
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
18:17
komplikacja
18:16
1641 3124 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:16
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:16
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:16
5277 6d37 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:16
kocham
komplikacja
18:15
4529 aac6 390
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:15
6781 5dcc 390
BEST PLAN
komplikacja
18:14
6122 4289 390
Nasze życie na jednym obrazku
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
18:14
3566 f805 390

me everywhere

18:14
6241 ecf2 390
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:13
5523 6cde 390
lol nope, it's great :D
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:13
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:12
3518 27d0 390
Reposted frompierdolony pierdolony viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
18:11
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viawszystkodupa wszystkodupa

December 01 2017

komplikacja
15:35
9839 07ce 390
Reposted fromNekoii Nekoii viatoffifee toffifee
komplikacja
15:34

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl