Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

komplikacja
13:09
6422 1762
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa

July 08 2019

komplikacja
20:15
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
komplikacja
20:15
5156 1d86 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:14
komplikacja
20:12
Reposted fromzelbekon zelbekon viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:12
Jarek Jeremy Clarkson
Reposted fromZircon Zircon viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:10
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:08
Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
20:07
7798 ea42
komplikacja
20:02
1771 136c
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

July 07 2019

19:13
3977 002b 390

narutosexmagic666:

I’m rewatching Johnny Bravo

komplikacja
19:03
1866 3406 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
komplikacja
19:02
2542 2e20 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
komplikacja
19:00
4792 21d5 390
Reposted fromfungi fungi viawakemeupx wakemeupx

July 01 2019

komplikacja
16:00
6397 6249 390

June 30 2019

komplikacja
11:26
6765 c050 390

June 28 2019

komplikacja
05:31
8779 7ba5 390
komplikacja
05:31
2026 b78e 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
05:30
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
05:28
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl